Synwood Design

Privacy statement

Privacy statement Synwood Design

Synwood Design, gevestigd aan de Kryptonstraat 26, 7463 PA Rijssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacy statement.

Als u ons contactformulier of offerteformulier invult, dan laat u persoonlijke gegevens bij Synwood Design achter. In dit privacy statement leggen we u uit wat er met deze gegevens gebeurt. Omdat Synwood Design uw privacy belangrijk vindt, gaat Synwood Design zorgvuldig met uw gegevens om. Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen? Stel ze gerust via info@synwooddesign.nl.

Welke gegevens verwerkt Synwood Design?
De volgende gegevens verwerkt Synwood Design mogelijk van u:

  • Naam
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam

Wat doet Synwood Design met deze gegevens?
Synwood Design kan uw gegevens gebruiken voor verschillende doelen:

Contact opnemen
Als u ons contactformulier of offerteformulier hebt ingevuld, dan kunnen we telefonisch of via e-mail contact met u opnemen.

Versturen van servicemails
Met servicemails houden wij u op de hoogte van relevante onderwerpen die betrekking hebben op Synwood Design

Persoonlijke communicatie & gebruiksvriendelijkheid
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden, indien u hiermee akkoord gaat in bijvoorbeeld de cookie-instellingen.

Verbetering van onze website
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site.

Wet- & regelgeving
Wij volgen de op ons rustende wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals de AVG.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Alleen werknemers van Synwood Design kunnen uw gegevens inzien. De gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit relevant is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als Synwood Design daartoe wettelijk verplicht is. Synwood Design verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe beveiligt Synwood Design uw gegevens?
Op de website van Synwood Design wordt gebruik gemaakt van een SSL-beveiliging.

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit mailen naar info@synwooddesign.nl.

Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Synwood Design en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een digitaal bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Als u Synwood Design verzoekt uw gegevens te verwijderen, dan doet Synwood Design dit zo spoedig mogelijk, tenzij Synwood Design wettelijk verplicht is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of wanneer er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten, zoals het voeren een juridische zaak.

Synwood Design reageert zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken op een verzoek.

Bewaartermijn
Synwood Design bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk of zo lang als de wet ons voorschrijft.

Klacht
Als u niet tevreden bent over hoe Synwood Design met uw gegevens omgaat, dan kunt u een klacht indienen bij Synwood Design door een e-mail te sturen naar info@synwooddesign.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.